کتاب‌های من

فهرست زیر شامل کتاب‌هایی است که تالیف و ترجمه کرده‌ام

برای بزرگ‌سالان

حضرت حضیض

تالیف: کریستین بوبن

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

فرهنگ اسامی خاص روبر

تالیف: املی نوتوم

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: ایجاز

شما از کجا بادمجان می‌خرید

تالیف: دینا کاویانی

انتشارات: هیلا

دلم می‌خواهد گاهی در زندگی اشتباه کنم

تالیف: آنا گاوالدا

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

همه گرفتارند

تالیف: کریستیان بوبن

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

ژه

تالیف: کریستین بوبن

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

جایگاه

تالیف: آنی ارنو

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: همشهری

ژه

تالیف: کریستین بوبن

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

برای کودکان

نیکولا کوچولو و هم‌کلاسی جدید

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

نیکولا کوچولو و بادکنک

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

نیکولا کوچولو و دوستان

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

نیکولا کوچولو و تعطیلات

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

نیکولا کوچولو و زنگ تفریح

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

نیکولا کوچولو دچار دردسر می‌شود

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه

نیکولا کوچولو و زنگ تفریح

تالیف: رنه گوسینی، ژان ژاک سامپه

ترجمه: دینا کاویانی

انتشارات: پارسه